De kunstprojecten van Art Rock zijn geïnitieerd vanuit de beeldende kunst en ontwikkeld in co-creatie met kunstenaars van verschillende disciplines, kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven. De projecten zijn gerealiseerd op non profit basis.

ARCHIEF